2.trénink pondělí !!!!! 22.7. 18,00/17,45 

3. trénink čtvrtek       25.7. 18,00/17,45